Borang

BIL. NAMA BORANG MUAT TURUN
1. Borang Permohonan Penggunaan Makmal

Makmal

2. Borang Aduan Kelas

Aduan

3. Borang Permohonan Penggunaan Kelas

Kelas

4. Borang Proforma

Proforma

5. Borang Permohonan Keluar Kelas pada Waktu Kuliah

Kuliah

6. Borang Permohonan Pinjaman Peralatan ICT

ICT