• Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan
  • Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
  • 1
  • 2
Friday, December 09, 2022

Visi, Misi dan Objektif

 

 

 

VISI

 

Menjadi fakulti terkemuka untuk pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan profesional dalam bidang Sains dan

Teknologi Pertahanan.

 

 

MISI

 

Fakulti komited untuk melahirkan pemimpin holistik, meneroka ilmu dan berkhidmat untuk kesejahteraan manusia sejagat berteraskan Sains dan Teknologi Pertahanan.

 

 

OBJEKTIF

 

  1. Menerajui pengajian yang berorientasikan bidang Sains dan Teknologi Pertahanan dan Keselamatan.
  2. Melahirkan modal insan yang berpengetahuan dan pemimpin intelektual yang berkarakter dalam akademik dan profesional dalam bidang Sains dan Teknologi Pertahanan.
  3. Menjalankan penyelidikan, pembangunan dan inovasi dalam bidang Sains dan Teknologi Pertahanan.
  4. Menjadi fakulti terkemuka dalam menjana ilmu yang berteraskan Sains dan Teknologi Pertahanan.

 

 

MOTO

 

Mengilhamkan Inovasi Sains dan Teknologi Pertahanan