Image
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN
Isnin - Jumaat
8:00 AM – 5:00 PM

Aras 2, Bangunan Lestari
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Kem Perdana Sungai Besi
57000 Kuala Lumpur
Malaysia

Tel : +603 - 9051 2550 / 2553 / 2554 / 2555
Faks : +603 - 9051 2559
fstp_webmaster@upnm.edu.my

Pengajian Prasiswazah

Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)

Permohonon boleh dibuat melalui UPU.
    Subjek Teras

 • Discrete Mathematics
 • Project
 • Industrial Training
 • Fundamentals of Programming
 • Object-oriented Programming
 • Data Structures
 • Web Programming and Development 
 • Computer Organisation and Architecture 
 • Database Systems 
 • Computer Networks
 • Operating Systems
 • Systems Analysis and Design 
 • Computer and Network Security
 • Artificial Intelligence
 • Ethics and Professionalism in ICT 
 • Software  Engineering 
 • File System Forensics
 • Digital Crime Investigation 
 • Data and Digital Media Forensics 
 • Digital Forensics
 • Human-Computer Interaction 

  Subjek Elektif

 • Statistics
 • Digital Image Processing 
 • Network Forensics
 • Military and Industry Espionage
 • Virtual Reality 
 • Operational Research 
 • Information Security Management
 • Ethical Hacker 
 • Digital Audio and Video
 • Computer Animation

STPM

 1. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolah Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00. 

 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathemathics(M)/Mathemathics(T).    

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam ma ta pelajaran berikut:

 • Matemak/Matemak Tambahan

 • Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains/ Sains Pertanian/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Lukisan  Kejuruteraan/ Ekonomi Rumah Tangga/ Teknologi  Maklumat/ Teknologi Kejuruteraan/ Prinsip Akaun/  Perniagaan/ Ekonomi Asas/ Pengetahuan Sains Sukan 

 1. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.  

 1. Syarat-syarat lain yang  ditetapkan  oleh  Senat  dari  semasa  ke semasa.

 MATRIKULASI


 1. Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Mathematics.

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: 
  • Mathematics/Additional Mathemathics /Fizik /Kimia/ Biologi/ Sains/ Sains Pertanian/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Lukisan Kejuruteraan/ Ekonomi Rumah Tangga/ Teknologi Maklumat/Teknologi Kejuruteraan/Prinsip Akaun/ Perniagaan/ Ekonomi Asas/ Pengetahuan Sains Sukan

 1. Lulus pemeriksaan kesihatan   dan    temu duga   yang ditetapkan oleh U PNM. 

 2. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.


DIPLOMA

 1. Diploma dalam Sains Komputer atau Teknologi Maklumat atau Sistem Maklumat atau yang setara dengan minimum PNGK 2.50
 2. Sebarang Diploma dalam sains dan teknologi dengan minimum PNGK 2.50.
 3. Calon dikehendaki mengemukakan salinan transkrip akademik daripada semester pertama hingga semester akhir.
 4. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.
 5. Syarat-syarat lain yang    ditetapkan   oleh   Senat dari      semasa ke semasa
Image
Image

Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Cerdas)

Permohonon boleh dibuat melalui UPU.
    Subjek Teras

 • Discrete Mathematics 
 • Project 
 • Industrial Training
 • Fundamentals of Programming 
 • Object-oriented Programming 
 • Data Structures 
 • Web Programming and Development 
 • Computer Organisation and Architecture 
 • Database Systems 
 • Computer Networks
 • Operating Systems 
 • Systems Analysis and Design
 • Computer and Network Security 
 • Artificial Intelligence
 • Ethics and Professionalism in ICT 
 • Software Engineering 
 • Computational Intelligence 
 • Data Mining 
 • Digital Image Processing
 • Knowledge-based Systems
 • Knowledge Acquisition Method
 • Human-Computer Interaction 


Subjek Elektif


 • Statistics
 • Multimedia
 • Virtual Reality
 • Operational Research 
 • Neural Network 
 • Information Security Management

STPM

 1. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolah Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00. 

 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathemathics(M)/Mathemathics(T).    

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam ma ta pelajaran berikut:

 • Matemak/Matemak Tambahan

 • Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains/ Sains Pertanian/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Lukisan  Kejuruteraan/ Ekonomi Rumah Tangga/ Teknologi  Maklumat/ Teknologi Kejuruteraan/ Prinsip Akaun/  Perniagaan/ Ekonomi Asas/ Pengetahuan Sains Sukan 

 1. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.  

 1. Syarat-syarat lain yang  ditetapkan  oleh  Senat  dari  semasa  ke semasa.

 MATRIKULASI


 1. Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Mathematics.

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: 
  • Mathematics/Additional Mathemathics /Fizik /Kimia/ Biologi/ Sains/ Sains Pertanian/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Lukisan Kejuruteraan/ Ekonomi Rumah Tangga/ Teknologi Maklumat/Teknologi Kejuruteraan/Prinsip Akaun/ Perniagaan/ Ekonomi Asas/ Pengetahuan Sains Sukan

 1. Lulus pemeriksaan kesihatan   dan    temu duga   yang ditetapkan oleh U PNM. 

 2. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.


DIPLOMA

 1. Diploma dalam Sains Komputer atau Teknologi Maklumat atau Sistem Maklumat atau yang setara dengan minimum PNGK 2.50
 2. Sebarang Diploma dalam sains dan teknologi dengan minimum PNGK 2.50.
 3. Calon dikehendaki mengemukakan salinan transkrip akademik daripada semester pertama hingga semester akhir.
 4. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.
 5. Syarat-syarat lain yang    ditetapkan   oleh   Senat dari      semasa ke semasa
Image
Image

Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Sistem Komputer)

Permohonon boleh dibuat melalui UPU.
    Subjek Teras

 • Discrete Mathematics
 • Project 
 • Industrial Training 
 • Fundamentals of Programming 
 • Object-oriented Programming
 • Data Structures 
 • Web Programming and Development 
 • Computer Organisation and Architecture 
 • Database Systems 
 • Computer Networks
 • Operating Systems
 • Computer and Network Security
 • Artificial Intelligence
 • Ethics and Professionalism in ICT 
 • Software  Engineering & Design Computer Graphics and Visualisation
 • Human-Computer Interaction 


Subjek Elektif


 • Statistics
 • Cryptography 
 • Digital Forensics
 • Information Security Management 
 • Wireless Network Security
 • Ethical Hacker
 • Defensive Programming 
 • Network Intrusion Detection System          
 • Multimedia  
 • Statistics
 • Data Mining
 • Internet of Things
 • E-Commerce

STPM

 1. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolah Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00. 

 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathemathics(M)/Mathemathics(T).    

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam ma ta pelajaran berikut:

 • Matemak/Matemak Tambahan

 • Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains/ Sains Pertanian/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Lukisan  Kejuruteraan/ Ekonomi Rumah Tangga/ Teknologi  Maklumat/ Teknologi Kejuruteraan/ Prinsip Akaun/  Perniagaan/ Ekonomi Asas/ Pengetahuan Sains Sukan 

 1. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.  

 1. Syarat-syarat lain yang  ditetapkan  oleh  Senat  dari  semasa  ke semasa.

 MATRIKULASI


 1. Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Mathematics.

 1. Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: 
  • Mathematics/Additional Mathemathics /Fizik /Kimia/ Biologi/ Sains/ Sains Pertanian/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Lukisan Kejuruteraan/ Ekonomi Rumah Tangga/ Teknologi Maklumat/Teknologi Kejuruteraan/Prinsip Akaun/ Perniagaan/ Ekonomi Asas/ Pengetahuan Sains Sukan

 1. Lulus pemeriksaan kesihatan   dan    temu duga   yang ditetapkan oleh U PNM. 

 2. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.


DIPLOMA

 1. Diploma dalam Sains Komputer atau Teknologi Maklumat atau Sistem Maklumat atau yang setara dengan minimum PNGK 2.50
 2. Sebarang Diploma dalam sains dan teknologi dengan minimum PNGK 2.50.
 3. Calon dikehendaki mengemukakan salinan transkrip akademik daripada semester pertama hingga semester akhir.
 4. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.
 5. Syarat-syarat lain yang    ditetapkan   oleh   Senat dari      semasa ke semasa
Image
Image

Sarjana Muda Sains Teknologi Maritim

Permohonon boleh dibuat melalui UPU.

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Logistik dan Pengangkutan Maritim

Permohonon boleh dibuat melalui UPU.

Sarjana Muda Penyelidikan Operasi dengan Sains Data

Permohonon boleh dibuat melalui UPU.

KURSUS TERAS
Calculus, Design of Experiments, Linear Algebra, Linear and Integer Programming, Network Flow, Numerical Analysis, Regression Analysis, Simulation and Queuing Theory, Statistical Computing with R, Discrete Mathematics, Object-Oriented Programming, Data Structures, Database Systems, Systems Analysis and Design, Introduction to Programming, Statistics for Operations Research, Artificial Intelligence, Final Year Project I, Final Year Project II, Industrial Training

KURSUS ELEKTIF
Decision Analysis, Defence Logistics and Transportation Management, Econometrics, Efficiency and Productivity Analysis, Game Theory, Introduction to Materials Management, Project Management, Statistical Inference, Time Series and Forecasting, Machine Learning for Data Science, Web Programming and Development, Computer Networks and Security, Computer Graphics and Visualisation, Big Data Analytics and Development, Introduction to Cryptography, Introduction to IoT Data Analysis, Image Processing and Analytics

 

 

LEPASAN STPM / MATRIKULASI / ASASI*
Lulus peperiksaan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

ATAU

LEPASAN DIPLOMA*
Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50.

DAN

SKOR MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

*Terbuka kepada Aliran Sains dan Aliran Teknikal.

 

Image
Image