Image
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN
Isnin - Jumaat
8:00 AM – 5:00 PM

Aras 2, Bangunan Lestari
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Kem Perdana Sungai Besi
57000 Kuala Lumpur
Malaysia

Tel : +603 - 9051 2550 / 2553 / 2554 / 2555
Faks : +603 - 9051 2559
fstp_webmaster@upnm.edu.my

Kursus Jurumalim Pelabuhan Pulau Pinang
Kursus ini telah berlangsung selama 3 hari dan bertempat di Pusat Maritim mulai 7 – 9 Mac 2023 yang melibatkan 4 orang jurumalim dari pihak Pelabuhan Pulau Pinang. Kehadiran para peserta serta tenaga pengajar telah disambut oleh Lt Kdr Ts Dr Mohd Azzeri bin Mohd Naeim TLDM (B) selaku Ketua Pegawai Operasi Pusat Maritim. Kursus ini diketuai oleh Kapt David selaku tenaga pengajar. Kursus ini adalah dibawah kendalian Centre Of Maritime Excelllence (CME) Sdn Bhd dan merupakan salah satu Institut Latihan Maritim yang berdaftar dibawah Jabatan Laut Malaysia.


Sesi hari pertama pelaksanaan kursus dimulai dengan sesi taklimat dari tenaga pengajar yang mana taklimat ini adalah berkenaan senario-senario yang bakal dilaksanakan dan juga termasuk taklimat keselamatan bangunan. Sesi taklimat seterusnya pula dilaksanakan didalam simulator anjungan kapal dimana taklimat ini diberi oleh penyelia simulator kepada para peserta. Taklimat ini adalah berkaitan akan cara-cara pengoperasian peralatan dan juga merangkumi taklimat operasi sewaktu latihan dilaksanakan. Perlaksanaan sistem operasi simulator pula adalah dikawal selia oleh staf Pusat Maritim sepenuhnya.


Sebanyak 18 pelbagai senario latihan yang telah berjaya dilaksanakan selama 3 hari kursus tersebut dilaksanakan. Objektif latihan ini adalah untuk melihat serta menilai kreadibiliti jurumalim dalam membuat keputusan berdasarkan sop yang telah ditetapkan pada setiap pelabuhan dan juga keputusan, kepekaan, kebolehan serta daya pemikiran jurumalim dalam melaksanakan tugas sama seperti dilapangan. Sekiranya keputusan mahupun tindakan yang diambil tidak mengikuit SOP yang ditetapkan, ianya akan memberi impak yang amat besar seperti berlaku kehilangan nyawa, pencemaran alam sekitar mahupun kerosakkan harta benda.


Kursus ini telah mencapai objektif yang dikehendaki mengikut garis panduan yang telah termaktub berdasarkan keperluan latihan oleh Jabatan Laut Malaysia.  Hasil daripada kursus ini menunjukkan bahawa jurumalim-jurumalim yang terlibat telah membuktikan serta menunjukkan akan tahap kerja professional yang tinggi akan tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakan kerja dan operasi.

 

 

 

 

Pelaksanaan Audit Pembaharuan Sijil (Certificate Renewal - CR) untuk Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2015) oleh pihak LRQA 

Pada tanggal 16 Feb 2024 bertempat di Pusat Maritim UPNM, telah berlangsungnya lawatan bersempena Pelaksanaan Audit Pembaharuan Sijil (Certificate Renewal - CR) untuk Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2015) diperingkat universiti yang dilaksanakan oleh pihak LRQA. Simulator anjungan kapal telah dipilih secara rawak oleh pihak Auditor dalam hal ini.
Diketuai oleh Prof. Dr. Hj. Hasan Al-Banna bin Mohamed selaku Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Projek dan Perancangan Strategi juga merangkap menjalankan tugas Penolong Naib Canselor (Pengurusan Projek dan Pembangunan Strategi) dan diiringi Puan Mazlin binti Abdul Malek selaku Penolong Pendaftar Kanan Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data UPNM. Kedatangan pihak auditor telah disambut oleh Lt Kdr Ts. Dr. Mohd Azzeri bin Md Naiem TLDM (Bersara) selaku Ketua Pegawai Operasi Pusat Maritim dipintu utama bangunan bersama para staf pusat maritim.

Lawatan Kerja Pemerkasaan MoU antara UPNM dan NMUC

Pada 19 Januari 2024 (Jumaat), Lawatan kerja pemerkasaan MoU antara UPNM dan NMUC telah dilaksanakan. Sebanyak empat perkara utama telah dibincangkan termasuk kerjasama R&D antara kedua dua universiti, pembangunan program, pertukaran pelajar dan staf diantara kedua dua universiti dan keutamaan menyambung pengajian di UPNM bagi staf NMUC. Pemerkasaan MoA antara kedua dua universiti ini adalah tertumpu kepada bidang operasi, sains dan teknologi maritim.

Daripada lawatan, dimaklumkan seramai dua alumni UPNM telah diterima untuk bekerja di NMUC manakala seramai 4 orang pelajar UPNM telah dikenal pasti untuk menjalani latihan industri di NMUC selama 6 bulan bermula Mac 2024 ini. Hubungan baik antara UPNM dan NMUC akan diteruskan dan akan diperkasakan untuk tempoh akan datang.Lawatan ini melibatkan Ketua Jabatan Sains dan Teknologi Maritim, Ketua Pogram Sarjana Muda Teknologi Maritim, Penyelaras Latihan Industri, Penyelaras Sarjana Teknologi Maritim, wakil Ketua Program Sarjana Muda Sains dengan Kepujian Logistik dan Pengangkutan Maritim dan dua pembantu makmal kanan Pusat Maritim.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATIHAN PENGUNGSIAN BANGUNAN (FIRE DRILL), BANGUNAN PUSAT MARITIM UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM) 

API!!!API!!!API!!!        Itulah teriakan kecemasan sambil bunyi deringan loceng kecemasan yang berkemundang didalam bangunan pusat maritim pada tanggal 13 Disember jam 10.00 pagi. Ini adalah kesinambungan dari Latihan Pengungsian Bangunan atau dikenali sebagai Fire Drill. Latihan ini melibatkan Pensyarah dan juga kakitangan yang penempatannya bertempat di Pusat Maritim seperti  staf Pusat Maritim, staf Pusat Kecemerlangan Maritim dan staf Aeronautic, pihak Keselamatan UPNM dan juga pihak Pusat Perubatan UPNM. Latihan ini yang dikawal selia oleh Unit Penilaian Risiko, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pejabat PNC (Pengurusan Projek dan Pembangunan Strategi UPNM.

Ini untuk memperlihatkan akan tugas dan tanggungjawab serta kefungsian Pasukan Tindakan Kecemasan (ERT) yang diwujudkan yang mana perkara ini merujuk kepada Seksyen 16, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) dan juga Dasar Keselamatan dan Kesihatan UPNM. Sewaktu latihan ini berlangsung, 1 orang mangsa telah didapati pengsan yang berada di dalam pantry. Dengan tindakan pantas, pasukan kecemasan telah mengambil tindakan yang sewajarnya dengan memaklum dan meminta bantuan dari pihak Pusat Perubatan yang telah siap sedia bersama kenderaan ambulan diperkarangan Pusat Maritim.Segala langkah-langkah serta tindakan keselamatan yang diambil adalah mengikuti SOP yang telah ditetapkan berdasarkan garis panduan dan juga taklimat yang dikendalikan oleh unit berkenaan.

Hasil dari latihan ini dapatlah disimpulkan bahawasanya Kumpulan Tindakan Kecemasan yang diwujudkan telah berjaya melaksanakan latihan ini dengan berkesan dan jayanya. Ianya juga mempamerkan semangat kerja berpasukan yang amat efektif dikalangan kakitangan.